Portofoliu
blank

CNSC

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are rolul de a soluţia eventualele contestaţii ocazionate de proceduri legate de achiziţiile publice, inclusiv a celor derulate pe baza finanţărilor din instrumente structurale, în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de concesiune de lucrări publice şi servicii.

Tehnologii folosite:

  • PHP + Mysql
  • Script Custom
  • MVC (Codeigniter)
  • Javascript / Jquery
  • Panou de administrare
  • Design Responsive
  • CSS3+HTML